ยะลา มาราธอน ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565

ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก

 

ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยว

ผลิตผลในท้องถิ่น สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมร่วมกัน

และจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่

งานที่มีผังเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทย และเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ระดับประเทศ และระดับอาเซียน " Natural Life & Smart City "

ยะลา มาราธอน ครั้งที่ 2

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565

ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก

 

ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยว

ผลิตผลในท้องถิ่น สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมร่วมกัน

และจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่

งานที่มีผังเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทย และเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ระดับประเทศ และระดับอาเซียน " Natural Life & Smart City "