ยะลา มาราธอน ครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566

ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก

 

ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยว

ผลิตผลในท้องถิ่น สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมร่วมกัน

งานที่มีผังเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทย และเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ระดับประเทศ และระดับอาเซียน " YALA Green Growth Smart City "

ยะลา มาราธอน ครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566

ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก

 

ขอเชิญร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อส่งเสริมกิจกรรม การท่องเที่ยว

ผลิตผลในท้องถิ่น สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมร่วมกัน

งานที่มีผังเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทย และเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ระดับประเทศ และระดับอาเซียน " YALA Green Growth Smart City "